Nejen o aristokratech vypovídá jejich rodokmen

Minulost, předkové, míšení krve a prolínání jednotlivých linií. Jméno po otci, po matce. Každý aristokrat a šlechtic si zakládal na.

Minulost, předkové, míšení krve a prolínání jednotlivých linií. Jméno po otci, po matce. Každý aristokrat a šlechtic si zakládal na tom, čí krev mu koluje v žilách, z koho a odkud pochází. Rodokmeny dnes sledujeme se zájmem, protože odráží nejen naši osobní historii, sahají dál, než kam dosáhne paměť jednotlivce, pracují se zvláštními záznamy, s matrikami a archivy, jejichž obsah zrcadlí dobu, v níž tyto prameny vznikaly. Pro úspěšné sestavení linií předků je však potřeba vědět, jak se orientovat v historických pramenech.

Pohlédněte do vlastní historie

Spousta z nás má zájem o historii – prohlížíme si nejrůznější památky, navštěvujeme hrady a zámky, kocháme se starožitnostmi, jejichž původ je datován do dob před několika staletími, a portréty osob, které v těch dobách žily. Stejně tak na Vás může z reprezentativního dokumentu dýchnout Vaše vlastní osobní historie. Vyhledáme a elegantní formou přehledně prezentujeme Vaše pokrevní linie několik generací zpět. Poznáte tak, kudy vedly cesty i Vašich předků.

This article was written by