Hledání budoucnosti

Ačkoliv se nám to může zdát vcelku marginální záležitost, pro naše, dokonce ještě nedávné předky, mělo předvídání budoucnosti mnohem.

Ačkoliv se nám to může zdát vcelku marginální záležitost, pro naše, dokonce ještě nedávné předky, mělo předvídání budoucnosti mnohem větší význam, než pro nás. My si pouze ukojujeme takto svou zvědavost. Pro ně to ale byla často otázka přežití. Tehdejší poměry byly nejen plné nebezpečí v podobě loupeživých germánských kmenů, římských dobyvatelů světa, ale zejména okolní přírody.

Věc přežití

Příroda dávala nejen obživu, ochranu, potřebné suroviny a potravu, ale také skrývala mnohá nebezpečí a úskalí. K tomu nevyzpytatelné počasí a další vlivy, včetně globálních. Není divu, že předpokládáme nejen věštění budoucnosti ze zvířecích vnitřností, kostí, kávové sedliny a kdovíčeho ještě. Předpokládáme také určité formy prvních, zejména keltských horoskopů, které se s rozvojem astronomie jistě stávaly další pomůckou pro odhad budoucnosti.

This article was written by